Ukoliko imate poteškoće u popunjavanju obrazca za registraciju, molimo Vas da nam pošaljete kopiju popunjenog jamstveni lista zajedno s preslikom dokaza o kupnji uređaja (novčani ili neki drugi financijski dokument koji potvrđuje datum kupnje uređaja) na adresu  Whirlpool Croatia d.o.o., Av. V. Holjevca 40/III, 10 000 Zagreb. Krajnji rok za prijavu je 05.01.2016. Kad šaljete kopije dokumenata putem pošte, računa se datum prema poštanskom žigu. 

Registracija Indesit i Hotpoint Ariston aparata.


0000033836